هیتر ۲۲۰۰۰۰ هزار کیلو کالری بر ساعت
لوله ای و رادیاتوری
انواع هیتر و سیستم های گرمایش گلخانه
سیستم آب گرم
سیستم گرمایشی تابشی
سیستم‌های گرمایشی زیر بستر
انواع هیتر و سیستم های گرمایش مرغداری
سیستم گرمایشی موضعی (مادر مصنوعی)
اشعه مادون قرمز
گرم‌کننده چهار شاخ

استعلام فوری قیمت

مشخصات فنی محصول

مدل 220000
میزان گرمایش 220000 کیلو کالری بر ساعت
نوع گرمایش لوله ای و یا رادیاتوری