درباره شرکت آندرسم البرز

شرکت آندرسم البرز | تجهیزات سرمایش، گرمایش گلخانه و مرغداری

این شرکت همواره برای پیشبرد اهداف خود، با نخبگان و صاحبان علم و دانش تعامل داشته تا بتواند با به روزرسانی خود، در جهت رفع نیاز روز جامعه هدف، کارهای ارزنده ای را ارائه دهد.