• نازل مه پاش
• پمپ مه پاش ( پمپ پیستونی فشار بالا)
• فیلتر آب ( از ورود ذرات ریز موجود در آب به نازل جلوگیری می کند)
• شیر تنظیم فشار ( فشار ورودی به نازل را تنظیم می کند)
• شیلنگ ( تامین آب پرفشار به نازل)
• پایه نازل مه پاش ( پایه سه نازل و چهار نازل و پایه با طول ۵ تا ۳۰ سانتی متر می باشد)
• سختی گیر ( سختی و املاح آب سخت را جدا می کند )
• دماسنج ( کنترل دما )
• رطوبت سنج (کنترل رطوبت محیط)
• برد کنترل ( جهت خاموش و روشن کردن اتوماتیک)
• اتصالات دیگر