بدنه استیل

ابعاد ١٣۵۵۵۶٠

سوخت گاز و گازوئیل

کوره استیل دو جداره

دارای برد فیوض دار

فضای قابل گرمایش ٢٠٠٠ متر مکعب

قدرت هوادهی ٧٠٠٠ متر مکعب در ساعت

قدرت الکترو موتور 0.55 kw

وزن ٨٠ کیلو گرم