هیتر رادیاتوری

در مورد میزان مصرف برق رادیاتور برقی کم مصرف ، به نظر می‌آید ، تبلیغات غیر واقع نسبتا زیادی در بازار انجام گرفته است . به بیان دیگر شما وقتی دستگاه گرم کننده ای با برچسب انرژی A خریداری می کنید ، این که دستگاه از چه فرآیندی برای تبدیل انرژی برق به گرما استفاده می کند اهمیتی ندارد . نکته دقیق در این جاست که اگر بازده انرژی آنها یکسان باشد هر دو به یک میزان برای تولید حرارت انرژی مصرف می کنند .

هیتر کابینتی

امروزه در صنعت با نام هیتر کابینتی زیاد برخورد میکنیم؛این وسیله با نامهایی چون هیتر کابینی,کوره هوای گرم,بخاری کارگاهی,هیتر گلخانه,هیتر باکسی و … شناخته میشود.
قبل از تعریف هیتر کابینتی و معرفی انواع آن لازم است ابتدا با روش های انتقال حرارت اشنا شویم .در حالت کلی ما 4 شیوه و مدل انتقال گرما داریم:

معایب رادیاتور برقی فن دار

مهمترین عیب رادیاتور برقی فن دار قیمت بالای آن نسبت به بخاری برقی و هیترهای ساده‌ی برقی است . منطقی به نظر می رسد ، چون بخاری های برقی اکثر امکانات شوفاژ های برقی را دارا نیستند .

مصرف هیتر:

در مورد میزان مصرف برق رادیاتور برقی کم مصرف ، به نظر می‌آید ، تبلیغات غیر واقع نسبتا زیادی در بازار انجام گرفته است . به بیان دیگر شما وقتی دستگاه گرم کننده ای با برچسب انرژی A خریداری می کنید ، این که دستگاه از چه فرآیندی برای تبدیل انرژی برق به گرما استفاده می کند اهمیتی ندارد . نکته دقیق در این جاست که اگر بازده انرژی آنها یکسان باشد هر دو به یک میزان برای تولید حرارت انرژی مصرف می کنند