جشنواره­ فروش زمستانی

اقساط + تخفیف​

تعداد و مدت محدود

هیتر

(بخاری گلخانه ای)
گازوئیلی
برقی
دوگانه سوز

سیرکوله

سیرکوله

کولر صنعتی

گلخانه ای
سلولزی گلخانه ای
سلولزی تالار و سالن ها

هواکش

فن اگزاست
هواکش ۱۴۰
هواکش مرغداری
هواکش گلخانه ای

پد سلولزی

پد سلولزی فنلاندی
پد سلولزی گلخانه
پد سلولزی مرغداری

هیتر، سیرکوله و کولر صنعتی

۰۹۱۲۰۰۳۱۸۸۳

هواکش، پد سلولزی

۰۹۱۲۹۲۴۳۶۱۱

تلفن تماس شرکت

۰۲۶۳۴۲۵۵۳۱۵