فن و هواکش گلخانه و مرغداری -آندرسم البرز

فن و هواکش گلخانه و مرغداری

دمای بیش از حد گلخانه منجر به رشد ضعیف گیاهان، نیاز به آبیاری مکرر و باعث افزایش هزینه ها می شود. استفاده از فن در گلخانه، به بهبود  سیستم گلخانه کمک می کند.

 

شرکت آندرسم البرز چندین سال است که انواع فن و هواکش گلخانه و مرغداری تولید و تامین می کند، در زیر لیست محصولات  فن و گلخانه آندرسم البرز را مشاهده می کنید

Reset Filters